Werfsignalisatie Leidinggevenden (1 dag)

Werfsignalisatie Leidinggevenden (eventueel inclusief test)

 

Werfsignalisatie leidinggevenden (eventueel inclusief test)

Cursusomschrijving:
Deze basismodule werfsignalisatie behandelt het KB van 1 mei 2001 met betrekking tot de tijdelijke
en mobiele werkplaatsen.
Het betreft het welzijn van werknemers/werkgevers bij de uitvoering van hun taak en beoogt in essentie de veiligheid te coördineren en aldus beter te waarborgen op bouwplaatsen waar verschillende aannemers tegelijkertijd of achtereenvolgens actief zullen zijn. In deze cursus wordt uitgegaan van de huidige wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg m.i.v. het Standaardbestek 250. De categorieën 2–3–4–5 en 6 zullen tijdens deze module behandeld worden.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedere leidinggevende die met signalisatie of wegeniswerken te maken
krijgt.

Cursusinhoud:
In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
– theoretische en praktische benadering van het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
– enkele aspecten van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
– aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid met m.b.t. wegeniswerken
– ongeval problematiek en wat de leidinggevende/wegwerker daar mee te maken heeft
– enkele adviezen van inkoop materiaal en materieel.
– aandachtspunten specifiek voor buitendiensten:
– inventarisatie van de bestaande signalisatiemiddelen en signaalkleding
– inventarisatie van het voertuigenpark en aanpassingsvoorstellen m.b.t. signalisatiemiddelen en signaalkleding
– expertise bij opmaak van offerteaanvragen en aankoopbestellen m.b.t. signalisatiemiddelen en signaalkleding
– opmaak van typeschetsen (signalisatieplannen) van werven/werkplaatsen
– opmaak van werkfiches/gebruikershandleidingen “signalisatie” t.b.v. personeel
– beoordeling van aangeboden signalisatiemiddelen en signaalkleding
– werfinspecties en verbeteringsvoorstellen op locatie

Cursusduur:
2 dagdelen (1 dag)
Aanvang 09.00 uur einde 16.00 uur

Examen/certificering:
Op verzoek kan tegen meerkosten aan het eind van de cursus een test worden afgenomen

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers per cursus

Bijzonderheden:
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname en tevens het praktische zakboekje: Veiliger en Wijzer op weg.