Verkeersbordensystematiek (1 dag)

Werfsignalisatie verkeersbordensystematiek

Cursusomschrijving:
Een basisopleiding voor medewerkers van openbare instellingen en bedrijven, die zich vooral
praktisch bezig houden met het wegmeubilair en verkeersborden. Tijdens deze elementaire opleiding
zal het beheer en onderhoud van wegen theoretisch en ook praktisch worden toegelicht.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor die medewerker, die zich in de praktijk met het onderhoud en beheer van
wegen bezig houdt. Medewerkers van gemeentes, provincies, waterschappen, politie etc. maken deel uit van onze doelgroep.

Cursusinhoud :
In de cursus worden o.a de volgende onderwerpen behandeld:
– Verkeersborden – minder borden
– Markering en bebakening
– Enige verkeerskundige begrippen
– Minder Bordenboek

Cursusduur:
2 dagdelen (1 dag)
Aanvang 09.00 uur einde 16.00 uur

Aantal deelnemers:
Maximaal 8 deelnemers per cursus.

Bijzonderheden:
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname