Werfsignalisatie medewerkers (2 dagen)

Werfsignalisatie medewerkers

Werfsignalisatie medewerkers 2-daags

Cursusomschrijving:
Opleiding voor signalisatie bij wegeniswerken op wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
In deze cursus wordt uitgegaan van de huidige wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg m.i.v. het Standaardbestek 250. Werken van de 3e – 4e – 5e en 6e categorie zullen besproken worden.

Doelgroep:
De cursus is bedoeld voor iedereen die met signalisatie of wegeniswerken te maken krijgt.

Cursusinhoud:
In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
– theoretische en praktische benadering van het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
– enkele aspecten van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
– aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid met wegeniswerken
– ongevalproblematiek en wat de wegwerker daar mee te maken heeft
– op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen
– enige rijtechnische aspecten i.v.m. wegeniswerken

Dag 1
De theoretische benadering en achtergrond

Dag 2
De praktische benadering met praktijkoefeningen

Cursusduur:
4 dagdelen (2 dagen)
Aanvang 09.00 uur, einde 16.00 uur

Aantal deelnemers:
Maximaal 12 deelnemers personen per cursus

Bijzonderheden:
Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname en tevens het praktische zakboekje: Veiliger en Wijzer op weg.