Werfsignalisatie medewerkers (1 dag)

Werfsignalisatie medewerkers (eventueel inclusief test)

Cursusomschrijving

Opleiding voor signalisatie bij wegeniswerken op wegen zowel binnen als buiten de bebouwde kom.
In deze cursus wordt uitgegaan van de huidige wettelijke en reglementaire voorschriften betreffende het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg m.i.v.  het Standaardbestek 250. Werken van de 3e – 4e – 5e  en 6e categorie zullen besproken worden.

Doelgroep

De cursus is bedoeld voor iedereen die met (werf) signalisatie of wegeniswerken te maken krijgt.

Cursusinhoud

In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld
– theoretische en praktische benadering van het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen
– enkele aspecten van de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk
– aansprakelijkheid en juridische verantwoordelijkheid met wegeniswerken
– ongeval problematiek en wat de wegwerker daar mee te maken heeft
– op- en afbouwen van de verkeersveiligheidsmaatregelen
– enige rij technische aspecten i.v.m. wegeniswerken

Examen/certificering

Op verzoek kan tegen meerkosten aan het eind van de cursus een test worden afgenomen

Aantal deelnemers
Maximaal 12 deelnemers per cursus

Bijzonderheden

In het vooroverleg kan worden besproken welke categorie tijdens de cursus wordt besproken

Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, als bewijs van deelname en tevens het praktische zakboekje “Veiliger en wijzer op weg”.